O canal ético, en consonancia co estipulado na Lei 2/2023, de 20 de febreiro, é un conxunto de mecanismos e ferramentas destinados a reportar infraccións e irregularidades garantindo a protección da persoa informante.

Máis información sobre a canle ética